20:02 - 28. april 2020

Oslo er bygget av menn. Betyr det at den også er bygget for menn, spør Gaute Brochmann.

Oslo er bygget av menn. Betyr det at den også er bygget for menn, spør Gaute Brochmann.

Rudolf Nilsens plass på Grønland i Oslo skal oppgraderes. Landskapsarkitektene har inkludert kvinner og jenter fra lokalmiljøet i planleggingen. 

De siste ukene har byene våre ligget mer øde enn de pleier. Og når menneskene trekker seg unna, står husene og gatene alene igjen og trer tydeligere frem. Dette åpner for artige filosofiske funderinger om hva byene er, om hvordan de ble slik og hvorfor.

Et mer konstruktivt spørsmål kan formuleres slik: For hvem er byene egentlig bygget?

Barn eller voksne? Enslige eller familier? Menn eller kvinner? Mange vil kanskje svare med et skuldertrekk: «for alle». Men det finnes også dem som tenker annerledes. Og det er her «feministisk byutvikling» kommer inn i bildet.

Annonse