00:00 - 27. mars 2020

Tilliten til mediene øker

Når det er krise, tviler vi mindre – i hvert fall på tv-mediene.

Stabil tillit: Ifølge en ny medieundersøkelse oppga 83 prosent av de spurte at de har tillit til NRK 1, mot 82 prosent året før.

Tirsdag denne uken kom resultatene fra en spørreundersøkelse utført i mars i år, der et representativt utvalg nordmenn svarer på hvor mye tillit de har til ulike medier. Resultatene viser at tilliten til de store tv-mediene, særlig TV 2 og NRK 1, nå enten er høyere eller like høy sammenlignet med samme tidspunkt i fjor. «Tallene kan indikere at nasjonale tv-kanaler oppleves viktigere under en krise som den vi opplever nå», sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet i en pressemelding.

– Jevnt over er det høy tillit til redaktørstyrte medier i den norske befolkningen, forteller Velsand.

– Så tilliten har ikke oppstått i det siste, i den forstand at den har gått fra lav til høy. Men våre undersøkelser viser at for noen medier har tilliten økt ytterligere nå i den siste målingen.

Annonse