00:00 - 13. mars 2020

– Noe måtte gjøres for å sikre at Den kulturelle skolesekken skulle leve videre

Han var en av arkitektene bak den kritiserte Kulturtanken. Nå har toppbyråkrat Øystein Strand fått ett år på å få skuta på rett kjøl.

Kulturtenker: Øystein Strand var med å utforme Kulturtanken i 2015. Etaten har de siste månedene vært utsatt for kritikk. – Jeg skal være lydhør ovenfor alle kritikere og entusiaster der ute, og bruke all min kraft det neste året, sier Kulturtankens nye direktør.

– Jeg har veldig respekt for at Skolesekken-ordningen vokste frem nedenfra. Dette er det ikke staten som har funnet på, det var fylkeskommuner og kommuner som initierte og utviklet ordningen, sier Øystein Strand.

Han er ny konstituert direktør i Kulturtanken, etaten som forvalter de statlige midlene til Den kulturelle skolesekken – ordningen som gir elever over hele landet kunst- og kulturopplevelser i skoletiden.

De siste månedene har det pågått en debatt om Kulturtanken, blant annet i Morgenbladet. Kritikerne mener Kulturtanken er en for stor og dyr etat. I innspillene til den kommende barne- og ungdomskulturmeldingen kommer det frem at flertallet av fylkeskommunene etterlyser en tydeliggjøring av etatens rolle. Håkon Skoge, leder for Turnéorganisasjonen i Hedmark, er blant dem som har tatt til orde for å legge ned hele Kulturtanken.

Annonse