07:51 - 27. mars 2020

Konspirasjonsteorier, drittpakker og blackouts

Avslutningen i rettssaken mot den voldtektstiltalte kulturprofilen ble en dragkamp om hva som kan kalles «objektiv sannhet» og hva som er moralske vurderinger.

Rettstegning: Esther Maria Bjørneboe
Annonse