00:00 - 20. mars 2020

Gråte i kor

Grete Pedersen og hennes ensembler gjør den moderne musikken skjelvende aktuell.

Finstemt: Grete Pedersens dirigerer et eminent kringkastingsorkester med sterk og finstemt fortolkning. Foto: Bård Gundersen / Det Norske Solistkor

Spørsmål om forholdet mellom musikk og politikk er som regel både vanskelige og forvirrende. Men arbeidet til de italienske modernistene, slik det utspant seg i annen halvdel av forrige århundre, er sannsynligvis et godt utgangspunkt. Grunnen er ikke bare at en rekke, både utøvere og komponister deltok mer og mindre aktivt på den politiske venstresiden. Også verkene synes på ulike og ytterst interessante måter å balansere mellom politisk slagkraft og estetisk eleganse; som om de har funnet et fruktbart vippepunkt mellom fintfølelse og agitasjon, en kombinasjon som på ingen måte er selvsagt.

Om komponisten Luigi Nono (1924–1990) gjerne forbindes med et skarpt og eksplisitt politisk engasjement, har Luciano Berio (1925–2003) heller fremstått som den musikalske ekspresjonisten, om enn sterkt forenklet fremstilt. Å lytte til Berios storverk Coro fra 1976, som nå finnes i en fabelaktig innspilling med Det norske solistkor og Kringkastingsorkesteret under ledelse av Grete Pedersen, gir imidlertid et mer nyansert inntrykk.

Stort, men mykt. Umiddelbart møter vi riktignok et tonespråk som suverent tar for seg av teknikker og klanger, folkediktning og poesi (enkelte strofer av Pablo Neruda), og vever det sammen til et maksimalistisk, timelangt lappeteppe. Samtidig blir man ved nærmere lytting slått av hvordan storheten hos Berio – som gjelder både ambisjonen og formatet, i tillegg til det monumentale i de repeterte, nærmest tåredryppende akkordsøylene – også har en var og sårbar innside. Det dreier seg nettopp om en ytterst musikalsk og kompositorisk fintfølelse som i ett imponerende håndgrep makter å kombinere innholdsmessig og formal presisjon med oversvømmende klanglig ekspressivitet, uten på noe tidspunkt å velte over i det pompøse.

Annonse