00:00 - 27. mars 2020

En annen tv i en annen hverdag

Frykten for dråpesmitte er som et nytt filter på serieskjermen.

Universell redsel: Bakterieskrekken som løper som en rød tråd gjennom Curb Your Enthusiasm har til nå fremstått som en kuriositet, men i kjølvannet av koronapandemien er frykten for dråpesmitte blitt aktuell. Bildet av Larry David er fra serien. Foto: HBO

TALES FROM THE LOOP

Premiere Amazon Prime 3. april

Så snart pandemien trådte inn i livene våre, begynte den å forme virkeligheten rundt seg. Alt som løp forut for den begynte å anta karakter av tegn som ikke ble sett og advarsler som ikke ble lyttet til. Alt som fulgte i dens kjølvann kunne leses som ekkoer og etterbilder, og tillegges nye lag av allegorisk betydning. Samtidig har pandemien bidratt til å avkle de postapokalyptiske fremtidsscenarioene som har dominert vestlig populærkultur de siste tiårene, ved å synliggjøre at de ikke har forberedt oss på annet enn nødvendigheten av å tøyle vår entusiasme for fremtiden.

Annonse