00:00 - 06. mars 2020

Det uoppløselige etiske element mellom fuglekikkere og fuglefotografer i Telemark i perioden januar-mars 2020

Ekstreme telelinser, frossen mus og en opphetet etikkdebatt blant fugleentusiaster. En haukugle har åpnet helvetes porter på Solum kirkegård i Skien.

Fuglekrigen: Fuglefotografene på Solum kirkegård har opprørt lokale sørgende og irritert erfarne fuglekikkere, men blitt ønsket velkommen av presten. En haukugle har holdt til på kirkegården i flere uker og satt i gang en større debatt om naturfoto.

Fuglene er yre når vi går inn på Solum kirkegård en torsdag morgen rundt halv ni. Hakkespetter hakker. Kjøttmeisen synger vårlig. Morgensolen farger gresset mellom skyggene fra trær og gravstøtter i gull. Men ingen ugle er å høre, ingen fuglekikker er å se. En kilde i Solum kirke, som ber om å være anonym, har kalt den idylliske kirkegården utenfor Skien for «åstedet». Det begynte midt i januar, da ansatte i kirken så en mann komme ut av skogholtet like ved. Han var kledd i jaktklær. Kirkearbeiderne bekymret seg instinktivt: Bar han et automatgevær? Men mannen avfyrte aldri noe våpen, han holdt seg i ro ved et åpent område mellom skogen og gravstøttene. De neste dagene strømmet mennesker inn i kirkegården, stort sett godt voksne menn, bærende på det som beskrives som «voldsomme kameraer og ekstreme linser». Noen var kledd som om de skulle på «ordentlig ekspedisjon». Andre la seg på magen og siktet linsene rett inn i skogen. Enkelte gikk frem foran de andre, viftet med armene og nærmest danset mot trærne.

Hva foregikk?

En ansatt i kirken gikk bort til flokken. De var fuglefotografer. En haukugle, sjelden på disse trakter, var observert på kirkegården: Sittende på toppen av kirkespiret, flyvende over parkeringsplassen like ved, dalende ned på trekronene ved gravstøttene for å speide etter smågnagere den kunne angripe og spise.

Annonse