Annonse
00:00 - 28. februar 2020

Tilbake til landsbygda

Sofistikerte byfolk overser de voldsomme omstillingene som skjer på landsbygda verden over, skriver Karl Otto Ellefsen.

Karse og ledlys: Arbeidere ved nederlandske Koppert Cress kontrollerer flyttbare vekstbord med lilla shiso-karse. Fra utstillingen Countryside, The Future. Foto: Luca Locatelli
Annonse

Langt oppe i Guggenheim, New Yorks ikoniske rotunde, vises nå en 20 timer og 40 minutter lang dronefotografert dokumentar som følger amerikanske landeveier på en 1600 kilometer lang reise over de såkalte Great Plains – et av de mest produktive landbruksområdene på jorda – fra den kanadiske grensa ved Bottineau County i Nord-Dakota til Howard County i Texas. Noen av områdene synes økologisk utmattede og forfalne. Andre steder er de kvadratiske landbrukseiendommene, målt ut i Midtvesten på 1800-tallet, slått sammen og drives som gigantiske monokulturer. Små enklaver viser tegn til mangfold, unge arvinger kan ha vendt «back to the land» for å satse på jordkvalitet, biodiversitet og godt betalte økoprodukter i stedet for mengde. 

Essensen i utstillingen Countryside, The Future er at landsbygda på ingen måte er stabil. Slik tittelen antyder, dokumenterer Rem Koolhaas de voldsomme omstillingene som skjer på landsbygda verden over, endringer som synes å befinne seg utenfor interessefeltet til, og gå under radaren for, en sofistikert urban befolkning. Og han vil, gjennom å løfte frem prosjekter og utviklingsprosesser, illustrere mulige fremtider. Alt ved å gjøre mengder av informasjon tilgjengelig, i tekst, diagrammer, kart og bilder slik han og hans Office of Metropolitan Architecture (OMA) har arbeidet i mange tiår, siden 1990-tallet gjennom AMO som er forskningsavdelingen, merkevarebyggeren og publikasjons-studioet i denne arkitekturpraksisen.

Bare 2 prosent av jordas overflate består av byer, 98 prosent er natur og kulturlandskap (med andre ord landsbygd), forteller Koolhaas. Bykulturen er selvforsvarende og verneorientert, landsbygda er åpen for innovasjon, og nye former for bruk og produksjon. Mesteparten av interessen innen urbanisme i de siste tiårene har derimot dreid seg om byenes vekst og transformasjon. 

Annonse