00:00 - 21. februar 2020

Symfonier i farta

Møtet med Beethoven blir engasjerende under Ádám Fischers ledelse.

I bevegelse: Ludwig van Beethoven får rask behandling av Danish Chamber Orchestra under ledelse av Ádám Fischer. Foto: Images Broker

Å feire 250-årsjubileet for Beethovens fødsel er både lett og vanskelig. For eksempel er det ingen sak å hevde at denne komponisten tar opp i seg alt det som i dag utgjør den klassiske musikkens storhet. Å forklare nøyaktig hvordan det skjer, er derimot mer krevende. Utøveren står overfor tilsvarende utfordringer: Sprelske ideer kan riktignok gjøre en ny fortolkning til mer enn bare nok en gjennomspilling, noe som utvilsomt er viktig nok. Men skal vi virkelig få ørene opp for disse verkenes radikalitet, må ideene forankres i en forståelse som evner å bevege hele verket; de må altså være noe mer enn bare utvendige påfunn.

En ny innspilling av symfoniene med den ungarske dirigenten Ádám Fischer og Danmarks Underholdningsorkester (Danish Chamber Orchestra på omslaget) er interessant og engasjerende, også som innspill i denne diskusjonen. For selv om Fischer utvilsomt tar grep som tidvis får det til å rykke, er han samtidig både imponerende konsekvent og påfallende balansert. Tilnærmingen er dessuten personlig på en måte som sikrer helheten, snarere enn å dyrke sensasjonen, og som antydet er det akkurat i dette spennet slaget står.

Står aldri stille. Umiddelbart er det særlig Fischers til dels spektakulære forhold til tempo som er slående. I omslaget beskriver han et grundig arbeid med Beethovens egne (kontroversielle!) metronomtall. Og slik disse ofte angir et høyt tempo, ligger Fischer også hovedsakelig på den raske siden. Samtidig understreker han behovet for fleksibilitet, og i mange av de kjente passasjene er det tydelig hvordan ofte overraskende tempooverganger tenkes inn i en mer overordnet dramaturgisk sammenheng. Det handler med andre ord ikke bare om fort eller sakte.

Annonse