00:00 - 21. februar 2020

– Med forskning følger forpliktelser

Et forskningsprosjekt finansiert av Kulturtanken under Bergen Assembly 2019 får kritikk for forskningsetiske mangler.

Forskningsetikeren: –Vi forholder oss til at forskning- og utviklingsavdelingen i Kulturtanken finansierer forskning og utviklingsprosjekter. Da er det forskning de finansierer, og da er det rart at de som mottar midlene, ikke kaller det forskning, sier Vidar Enebakk fra Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora (Nesh).

– Det som er mest interessant i denne saken, er hvordan nye former for samarbeid mellom offentlige finansiører og forskningsmiljøer skaper nye utfordringer for forskningsetikk, sier Vidar Enebakk.

Han er sekretariatsleder i Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora (Nesh), en uavhengig komité som vurderer om forskning skjer i henhold til anerkjente etiske normer.

Annonse