Annonse
10:21 - 17. februar 2020

– Kan du formulere det som et spørsmål, bare?

Det gjelder å fatte seg i korthet når man skal spørre «sentrale premissleverandører» om ytringsfrihet.

De sentrale premissleverandørene: Klassekampen-redaktør Mari Skurdal, Minerva-redaktør Nils August Andresen, skribent Mohamed Abdi og forsker Marte Mangset. Fotografert på litteraturhuset under arrangementet «Status for ytringsfriheten i Norge». 
Annonse

En samtalemoderators mareritt har materialisert seg i andre etasje på Litteraturhuset i Oslo. Arrangementet «Status for ytringsfriheten i Norge – hva vet vi og hva vet vi ikke?» har straks gått tomt for tid, men ennå er vi ikke ferdige med den kanskje viktigste bærebjelken i et offentlig debattarrangement: Spørsmål fra salen.

Sirkel utenpå sirkel. Det er 20 år siden forrige gang Ytringsfrihetskommisjonen la frem sin utredning for regjeringen. Den nylig oppnevnte kommisjonen, som blant annet skal bestå av Kjetil Rolness, Anki Gerhardsen, Mimir Kristjansson og Magdi Omar Ytreeide Abdelmaguid, skal nå foreta en ny, helhetlig gjennomgang av ytringsfrihetens stilling i Norge.

I tillegg til Ytringsfrihetskommisjonen skal Institutt for samfunnsvitenskap, med penger fra Fritt Ord, gjøre en selvstendig studie av ytringsfrihetens status, grenser, og dens mulige krise. Kveldens arrangement blir kalt et «innspillsmøte», og i panelet sitter såkalt «sentrale premissleverandører» – redaktør for Klassekampen Mari Skurdal, Minerva-redaktør Nils August Andresen, skribent Mohamed Abdi og sosiolog Marte Mangset.

Annonse