10:14 - 11. februar 2020

Helgener som oss

Köln: Mannen som tok med seg hodet sitt og gikk.

Sankt Dionysius / Dennis (cirka 1320), i Museum Schnütgen, Köln. Foto: Espen Hauglid

Ingenting kan vel være et tydeligere tegn på helgenstatus enn at en mann plukker opp sitt avkappede hode og går vekk fra retterstedet med det. Nettopp det gjorde den hellige Dionysios, ifølge Jacob de Voragines store samling av helgenhistorier, Den gylne legende, som først ble utgitt i 1260.

Dionysios var en filosof fra Athen. Han så at hele verden ble mørklagt i tre timer da Jesus ble korsfestet, og derfor var han mottagelig for det glade budskap da apostelen Paulus kom til byen. Han ble Athens første biskop, og tok senere samme embede i Paris. Han møtte sin grumme skjebne i år 96 på Montmartre – Martyr-fjellet – og gikk altså hodeløs til stedet hvor han ville begraves. Der ligger nå klosterkirken som har fått hans navn, og der noen generasjoner av franske kongelige ligger begravet: St. Denis.
 

Hold på hatten! Det kan nok hende at forfatteren slo sammen historiene om to helgener da han skrev kapittelet om Dionysios/Dennis. Kanskje er det til og med enkelte detaljer som ikke stemmer hundre prosent overens med virkeligheten. Men det er ikke overraskende at denne helgenen ble en populær figur i kunsten.

Annonse