00:00 - 28. februar 2020

Folkets hus

Ifølge en ny norsk studie mistrives folk flest med moderne arkitektur, og i USA vil Donald Trump bygge ny-klassisistiske statsinstitusjoner. Bør arkitekturen ta mer hensyn til det folk sier de liker?

Formist: Thomas Thiis-Evensen mener det er formene, ikke stilen, som må være det viktigste når man vurderer kvaliteten til et bygg. – Jeg må allikevel innrømme at jeg nok er glad for at ikke Roma, eller Grünerløkka for den saks skyld, ble bygget på 1960-tallet, sier han.

– Vi mennesker opplever byen hver eneste dag. Arkitektur har mye å si for vårt velvære, sier Kostas Mouratidis. Han er forsker ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), og står bak en ny studie som ved hjelp av VR-teknologi har undersøkt folks opplevelse av trygghet, interesse, avslappethet og hygge i møte med ulike typer arkitektur i Oslo. 

 Pressemeldingen, som ble gjengitt på Forskning.no i januar i år, vakte oppsikt: «Folk flest trives ikke med moderne arkitektur», var konklusjonen. 

NMBU-studien kunne knapt ha kommet på et mer passende tidspunkt. I januar i år ble rapporten Living With Beauty publisert i Storbritannia. Kommisjonen, som er oppnevnt av den konservative regjeringen, har fått navnet «Building Better Building Beautiful Commission (BBBBC)», og går inn for lovendringer som sikrer mer demokratiske prosesser rundt planlagte byggeprosjekter. Samtidig postulerer kommisjonen at samfunnet skal «refuse ugliness» og «ask for beauty». Det er særlig det siste som har skapt reaksjoner blant arkitekter, som stiller spørsmål ved hvem som skal avgjøre hva som er «stygt» og «pent».

Annonse