10:19 - 13. februar 2020

En frakk i historien

Freiburg im Breisgau: Beskjedenhet er en dyd i minnekulturen.

Minnesmerke for deportasjonen av jøder – en etterlatt frakk i bronse av skulptør Birgit Strauch, Freiburg im Breisgau, Tyskland.

Tog er teknologi. Og er det én ting historien lærer oss, er det at all teknologi på ett eller annet tidspunkt kan bli brukt til å ødelegge menneskers liv. Derfor skal ikke dette reisebrevet fra Freiburg handle om det velkomponerte museet for middelalderkunst, eller om det eventyrlige, røde handelshuset vis-à-vis katedralen. Det skal handle om en frakk.

Frakken ligger på rekkverket til en travel gang- og sykkelbro over skinnene ved togstasjonen, som om noen har lagt den fra seg mens de flyttet en tung koffert fra hånd til hånd, og så ble presset videre av folkemengden.

En enkel plakett forteller hva som hendte: 22. oktober 1940 ble 450 jødiske borgere fra Freiburg deportert med tog til transittleiren Gurs i Sør-Frankrike. De som ikke døde der, av sykdom og sult, ble sendt videre til Auschwitz. Det står ikke om noen vendte tilbake derfra, men vi vet jo at de i så fall tilhørte et svært lite mindretall.

Annonse