12:42 - 28. januar 2020

Private penger gjør dansk arkitektur best i Norden, skriver Gaute Brochmann.

Private penger gjør dansk arkitektur best i Norden, skriver Gaute Brochmann.

Operaparken i København: Det planlagte parkanlegget skal også strekke seg ned i et underjordisk parkeringshus. Foto: A.P Møller Fonden

«Derfor er dansk arkitektur bedre enn svensk», lød overskriften på en sak i Svenska Dagbladet 12. januar. Og svaret var hverken det hyggelige danske lynnet eller stolte designtradisjoner, men basale, sosioøkonomiske rammevilkår.

Saken er illustrert med et bilde av Operaparken som skal stå ferdig i København i 2023. Tomten regnes som en av byens mest verdifulle, og ligger som navnet tilsier, ved siden av operaen midt i sentrum av den danske hovedstaden. Nå skal altså ikke tomten bebygges, men beplantes. Og grunnen til det er at A.P. Møller Fonden spytter inn 400 millioner danske kroner.

« … som fond kan vi tillate oss å tenke langsiktig. Derfor vil vi gjerne frede en av byens mest attraktive eiendommer ved å beplante den», uttalte rederarving og fondsleder Ane Mærsk McKinney Uggla til Politiken i januar i fjor da avtalen var klar.

Annonse