00:00 - 17. januar 2020

«En topptung organisasjon som ikke er med på å løfte kvaliteten»

Kulturtanken bør gås etter i sømmene. Det mener Kulturrådet, og flertallet av fylkeskommunene som har sendt inn innspill til ny barne- og ungdomskulturmelding.

Tanker om fremtiden: Et flertall av fylkeskommunene har kritiske innvendinger mot Kulturtanken i sine innspill til den kommende barne- og ungdomskulturmeldingen: «Vi er opptatt av at kunstens frie stilling kan bli skadelidende og ensrettet dersom det legges for sterke føringer fra Kulturtanken», skriver Aust-Agder fylkeskommune i sitt innspill. Foto: Lars Opstad / Kulturtanken
Annonse