00:00 - 10. januar 2020

Direktøren for Kulturtanken slutter

 Lin Marie Holvik går fra direktørjobben i den omstridte Kulturtanken, og blir rektor ved en videregående skole i Larvik.

På skolen: Lin Marie Holvik blir rektor på Thor Heyerdahl videregående skole i Larvik. Knut Sørhusbakken

Den statlige etaten Kulturtanken, som har det overordnede ansvaret for Den kulturelle skolesekken-ordningen i Norge, har de siste månedene blitt utsatt for sterk kritikk, blant annet i Morgenbladet. Kulturtanken ble etablert i 2016, som en konsekvens av at Rikskonsertene fikk et nytt og utvidet mandat. Nå slutter direktøren Lin Mare Holvik i jobben.

– Selv om ikke alle har vært enige i det oppdraget som ble gitt meg i 2016, håper jeg at jeg fremover kan være en ressurs og en stemme fra skolens ståsted, sier Holvik i Kulturtankens egen nyhetssak om avgangen.

Annonse