00:00 - 03. januar 2020

Den feilbarlige maskinen

Sara Johnsen og Pål Sletaunes 22. juli handler mindre om bomben i regjeringskvartalet og massakren på Utøya enn om det norske samfunnet Anders Behring Breivik angrep.

Fiktive figurer: Det nærmeste vi kommer en hovedperson i NRKs dramaserie 22. juli er Aftenposten-journalisten Anine (Alexandra Gjerpen), som er tettest på medias dekning av saken. Foto: NRK

Jeg har alltid vært skeptisk til ideen om at Norge trenger å prosessere 22. juli i spillefilm- og serie-form. Film og tv-drama er omstendelige affærer av natur. Og med tanke på hvor mange ofre, etterlatte og andre berørte parter det er å ta hensyn til i denne saken, synes enhver produksjon som har mål om å nå bredt ut dømt til å bli en forhandlingsprosess av samme type som utformingen og plasseringen av minnesmerkene. Når man må bruke så mye tid og krefter på å være diplomatisk og taktfull, blir det vanskelig å løfte frem de ubehagelige aspektene ved tragedien som fellesskapet kunne ha nytte av å bli konfrontert med.

Filmene som hittil er blitt laget om terrorangrepene har omfavnet dette hensynsfulle komitéarbeidet som middel og mål, og mediedekningen har posisjonert dem som gruppeterapi på nasjonalt nivå. Erik Poppes Utøya 22. juli og Paul Greengrass’ 22 July bidro da også til å lette på et kollektivt psykologisk og emosjonelt trykk som hadde bygget seg opp siden 2011. Særlig later det faktum at Greengrass – en utlending som ikke kunne forventes å beherske de komplekse kodene for hvordan nasjonaltraumet er blitt forvaltet her til lands – valgte å skildre Anders Behring Breivik åpent og direkte, til å ha gjort saken mindre tabubelagt.

En mosaikk av fortellinger. NRKs 22. julis ambisjoner ligger i en annen retning, for på tross av tittelen handler den mindre om terrorangrepene enn om det Norge Breivik angrep. Serien er et kjærlig og mangefasettert portrett av et samfunnsmaskineri bygget med edle hensikter og feilbarlige komponenter, og utstyrt med noen tvilsomme programvareoppdateringer (kritikken mot new public management lanseres et halvt minutt inn i første episode). Handlingen er en mosaikk av fortellinger som krysser hverandre før, under og etter sommerdagen i 2011, og som deretter fortsetter langs sine egne baner. Noen av dem er direkte berørt av hendelsene i regjeringskvartalet og på Utøya, andre indirekte, mens andre igjen er ekkoer av ulike aspekter av tragedien.

Annonse