00:00 - 01. november 2019

Virvar og villnis

Herman Mbamba jobber med sterke motsetninger, men mangler det bakenforliggende undringsrommet.

Ikke mer: Om Herman Mbambas bilder skjulte en bakenforliggende verden, ville alt vært såre vel, men det skjer bare ikke. Foto: Kunstnerforbundet / Thomas Tveter

Med kunstutdannelse både fra Norge og Namibia der han ble født i 1980, ser Herman Mbambas bilder ut til å føre en iboende diskusjon mellom tradisjonene, full av friksjon og motstand. Noen ganger slår dette heldig ut og andre ganger ikke. I utstillingen Fargedans i overlyssalen på Kunstnerforbundet i Oslo finner jeg bare ett godt maleri, etterfulgt av et skikkelig dårlig et.

Tannløst. En gang var Mbamba vitne til et knivmord. Ikke vet jeg når det hendte, hvor gammel han var, eller hvilke inntrykk og indre kvaler han eventuelt sitter igjen med nå etterpå. For selv om denne hendelsen kan spores i bildet Alt til slutten, blir bare det, er problemet både her og i resten av de ni bildene i utstillingen, bortsett fra ett, at Mbamba surrer rundt grøten og havner i en spagat mellom det figurative og det abstrakte. Dette kunne fungert helt fint om det ikke var for at bildene var behandlet så formålsløst og likt hele veien. De mange formene som utgjør et bilde ligner stort sett i størrelse, maleriene blir frontale flater uten tenner. De figurative antydningene mangler tyngde, troverdighet, retning og artikulering, ettersom de kamufleres i bildene og kun dukker opp som forsiktige og vage hint. Noen naive hender her og der, en kniv og et kors, noe som kan ligne på kropper.

Om disse bildene bare hadde vært interessante å stå og se på i lengden, og skjulte en bakenforliggende verden i all kompleksiteten, ville alt vært såre vel, men det skjer bare ikke, til tross for alt virvaret. Bildene mangler temperament og undringsrom, med tilhørende innganger og utganger, og virker slik at du raskt leser dem som passe pene og pyntelige likegyldigheter.

Annonse