00:00 - 22. november 2019

Vi må snakke sammen

Oversettelse kan vise seg å være vår tids viktigste ferdighet.

Bevisets estetikk: Lawrence Abu Hamdan oversetter fra lyd til bilde i videoen Rubber Coated Steel. Foto: Istvan Virag / Akershus Kunstsenter
Annonse