15:42 - 01. november 2019

Tiårets beste matprogram er blitt et av dets mest usmakelige, skriver Aksel Kielland.

Tiårets beste matprogram er blitt et av dets mest usmakelige, skriver Aksel Kielland.

«It’s so good…!»: Det er en grunn til at matprogrammer sammenlignes med porno. Her: Seth Rogen og David Chang besøker Lee’s Donuts i Vancouver i Breakfast, Lunch, & Dinner. Foto: Netflix

Å spise er den mest intime sanselige gleden mennesker kan dele uten å påkalle kulturelt betingede nevroser eller tabuer. Grafiske skildringer av mennesker som tilbereder, beundrer og nyter mat er den mest obskøne formen for sensualitet som tillates i offentligheten på tvers av kulturer og alderssegmenter. Ettersom pornografien enn så lenge ikke er stueren i sin ufiltrerte, fullbyrdede form, innebærer dette at matprogrammer er det pureste uttrykket for begjær og fetisjisme som i dag er tillatt innenfor rammene av den globaliserte populærkulturen.

Den kommersielle presentasjonen av mat og matlaging i magasiner, tv-programmer og sosiale medier er for middelklassen av i dag det Hollywood var for kinopublikummet på første halvdel av forrige århundre: En mytologisert sfære befolket av stjerner og idoler, hvor drømmer blir til, og hvor kollektive forestillinger om god smak og det gode liv utmeisles. Matstoff har lenge vært en del av medietilbudet, men i løpet av de siste tiårene er dette stoffet blitt stadig mer fortellende og livsstilsorientert i formen, en utvikling som har gått på bekostning av oppskrifter og annen praktisk informasjon. Det er fortsatt mye å lære i moderne matprogrammer, men produktet de tilbyr, er ikke lenger først og fremst kunnskap om hvordan man lager mat. Snarere er de utformet som glimt inn i en verden der alle er globetrottende gourmeter med utømmelige lommebøker og en grenseløs nysgjerrighet på fremmede mattradisjoner og livshistoriene til menneskene som holder dem i hevd.

Fra Top Chef til Chef’s Table er det nye århundrets matprogrammer designet for å appellere til det senkapitalistiske middelklassepublikummets særegne kombinasjon av hedonistisk konsum og gnagende følelse av å leve inautentiske liv. Disse programmene presenterer en verden der mennesker fra alle samfunnslag og kulturer forenes rundt en gjensidig respekt for håndverk og tradisjoner, hvor hardt arbeid belønnes åndelig så vel som økonomisk, og hvor det ikke er noen motsetning mellom mantraet om bærekraft og de hyppige flyreisene som ligger til grunn for moderne gastroturisme. Det er en logisk og fremfor alt rettferdig verden, upåvirket av storpolitikk og dehumaniserende samfunnsstrukturer, hvor alle er jevnbyrdige rundt komfyren og middagsbordet.

Annonse