00:00 - 08. november 2019

– Mennesker bør ikke få ytringsforbud basert på fortiden sin

Klassekampens sjefredaktør står ved vurderingene som er blitt gjort i forbindelse med Jesús Alcalás tekster om Faktisk.no. Selv påpeker han at saken mot ham pågikk for mange år siden.

Ingen betenkeligheter: – Vår jobb er å se på det konkrete, om dette er en god tekst, og om det bringer noe nytt inn i offentligheten, sier sjefsredaktør Mari Skurdal til Morgenbladet. Knut Egil Wang

I en kommentar på de foregående sidene setter Morgenbladets kulturredaktør Ane Farsethås spørsmålstegn ved at Klassekampen trykker to lengre tekster om faktasjekking og journalistisk metode uten å be skribenten, Jesús Alcalá, reflektere over sin egen bakgrunn som bedrageridømt og midtpunkt i en stor journalistisk debatt i Sverige.    

Klassekampens sjefredaktør Mari Skurdal har ingen betenkeligheter ved publiseringen av Alcalás tekster.

– Jeg er i grove trekk kjent med saken hans i Sverige for 20 år siden. De tekstene vi har trykket av ham, har ingenting med det å gjøre. Mennesker bør ikke få ytringsforbud basert på fortiden sin – det er i hvert fall ikke en slik offentlighet jeg ønsker meg, sier hun.

Annonse