00:00 - 08. november 2019

Mellom rødpenn og gullpenn

Det er viktig med diskusjon om journalistisk metode. Men også i kulturjournalistikken er noen ting sannere enn andre, skriver Ane Farsethås.

Klassekampens sjefredaktør Mari Skurdal ga i forrige uke en nesten uforbeholden beklagelse til Dag Solstad for avisens journalistikk om det avisen kalte «500 feil» i Tredje, og siste, roman om Bjørn Hansen. I artikkelen hadde Klassekampen kontaktet flere korrekturlesere og – uten å reflektere over at Dag Solstad gjennom et helt forfatterskap bevisst har vridd og vrengt på både rettskrivning, grammatikk og kommaregler – fått dem til å peke ut et utall såkalte «feil» allerede på romanens første side.

Klassekampens «kommagate» kan virke som en liten sak. Den opprinnelige artikkelen fremsto da også først og fremst som en bagatell basert på et ugjennomtenkt premiss – og som i alle fall ikke burde vært fulgt videre med saker som insinuerte et forhold mellom Solstads roman og korrekturleseres arbeidsforhold i sin alminnelighet.

Noen, som Jan Kjærstad, vil mene beklagelsen fra Klassekampen peker mot en kulturjournalistikk som er så servil at den legger seg flat for en av landets mest kjente forfattere og gir ham en mulighet til å påvirke journalistikken som blir få andre til del.

Annonse