00:00 - 25. oktober 2019

Å skrive sitt liv med loddepenn

Vi omgis av flere bilder enn noen gang, så mange at enkeltfotografiet blir slukt av strømmen. For noen fotokunstnere er dette en kilde til inspirasjon.

Gjennomhullet: I mange av Miguel Rothschild landskapsmotiver er landskapet delvis ødelagt av fotokunstneren selv ved å perforere papiret med loddepenn, som trekronene i verket Geist (2018). Foto: Miguel Rothschild / Gjengitt med tillatelse fra Kuckei + Kuckei, Berlin
Annonse