00:00 - 25. oktober 2019

Å skrive sitt liv med loddepenn

Vi omgis av flere bilder enn noen gang, så mange at enkeltfotografiet blir slukt av strømmen. For noen fotokunstnere er dette en kilde til inspirasjon.

Gjennomhullet: I mange av Miguel Rothschild landskapsmotiver er landskapet delvis ødelagt av fotokunstneren selv ved å perforere papiret med loddepenn, som trekronene i verket Geist (2018). Foto: Miguel Rothschild / Gjengitt med tillatelse fra Kuckei + Kuckei, Berlin

Bildet bevarer øyeblikket og er samtidig et sorgarbeid over det som går tapt, ifølge Susan Sontag. Fotografen «fengsler virkeligheten», slik at bildet blir et monument over «tidens ubarmhjertige flyt». Et lignende tenkesett finner man hos den anerkjente britiske kritikeren John Berger, som omtaler bilder som «mementoer over det forgangne».

Hvordan står slike tanker seg i dag? Med overgangen til digitale, nettverkstilknyttede og kringkastende kameraer, må de oppdateres. Når vi ser på bilder tatt med mobil, ser vi noe som allerede ligger bak oss i tid. Like fullt inngår bildene selv i en strøm, billedstrømmen på nettet, der de først og fremst formidler nået eller det som fant sted for kort tid siden.

Bildet tas, legges ut, likes eller kommenteres, så blir det borte, om ikke for godt så i alle fall en god stund. Hvilke konsekvenser har denne strømmen for hvordan vi leser og forstår fotografier? Og hvordan skal vi da fiksere motivene, gi dem mer langvarig mening? Hvordan løfte øyeblikket frem fra strømmen?

Annonse