09:05 - 25. oktober 2019

Regnskapet lyver ikke

Urfolkstegninger fra den amerikanske prærien for 100 år siden viser et politisk og eksistensielt nå.

Tegningen «Macnider Ledger Book (page 208)» fra cirka 1880. Gjengitt med tillatelse fra Donald Ellis Gallery, Toronto, og STANDARD (OSLO), Oslo. Foto: Vegard Kleven

Bøflene på den amerikanske prærien ble massakrert av den hvite mann blant annet for å amputere urfolkenes næringsgrunnlag og tvinge dem i reservater. I utstillingen Plains Ledger Drawings 1870-1920 vises den tapende (menneskelige) parts vitnesbyrd, fra stammene Cheyenne, Crow, Hunkpapa Lakota, Kiowa, Lakota Sioux og Southern Cheyenne.

Amerikansk urfolkskunst som dette er lite representert i den amerikanske nasjonens fortellinger, både i bøker og på museer den dag i dag. Og selv om det lyder utopisk, håper jeg disse bildene kan bidra til å fokusere og rette opp blikket. Noe av salgsoverskuddet går til organisasjonen Stand with Standing Rock og den pågående konflikten om landrettigheter mellom sioux-indianere og myndigheter i forbindelse med oljeledningen Dakota Access Pipeline.

Fra reservatet. Alle de 48 arbeidene er tegnet på papir fra regnskapsbøker, og med tegneredskaper fått eller stjålet fra seierherrene. Tegningene vekker umiddelbar begeistring. De er detaljerte med presise linjeføringer av stødige hender som vet hva de vil fortelle. Vi blir presentert blikk og tilbakeblikk på egen kultur med rene avbildninger av innbyrdes kampscener, relikvier, redskaper og skikker på den ene siden. Og med konkrete konfliktskildringer mellom hvit mann og urfolk på den andre, blir utstillingen et vitnesbyrd om overmaktens overtagelse.

Annonse