15:32 - 04. oktober 2019

«Medieutviklingen» er et demokratisk problem, skriver Aksel Kielland

«Medieutviklingen» er et demokratisk problem, skriver Aksel Kielland.

Gamle dager: En gang for lenge siden ble aviser laget av mennesker med fast ansettelse. Illustrasjon: Hulton Archive / Getty Images

Som mange vil ha fått med seg, har det de siste ukene blitt rapportert om stor intern uro i Morgenbladet, med erklæringer om manglende tillit til redaktør Anna B. Jenssen fra redaksjonsklubben, sluttpakker til ni ansatte, og en rekke skarpe uttalelser i andre medier. I en norsk mediebransje hvor «digital omstilling» har blitt et kollektivt mantra og nedbemanning for lengst er rutine, oppleves tonen i konflikten usedvanlig hard og konfronterende. Som regel ytrer arbeidstakere i norske mediebedrifter sin misnøye med ledelsen bak lukkede dører – eventuelt i formelle vendinger via fagforeninger – med den konsekvens at de indirekte bidrar til å normalisere nedskjæringene som en kontinuerlig og uunngåelig prosess, og legitimere norske medieeieres argumenter for å utføre dem.

Som frilanser som bidrar til Morgenbladet på regelmessig basis (som en del av avisens digitale satsing), men sjelden besøker redaksjonslokalene, og ikke har noen innsikt i konflikten utover det som har kommet frem i media, oppleves saken både trist og forvirrende. I en slik situasjon er det fristende – muligens også profesjonelt – å late som ingenting og fortsette som vanlig; kanskje skrive noe om bildene av de tomme seteradene under VM i friidrett i Qatar som en metafor for et eller annet. Men ettersom man nå en gang er spaltist med medier som felt, og tidligere har skrevet om beslektede saker i andre mediebedrifter , er det på sin plass å se medieføljetongen om striden i Morgenbladet i lys av noen sentrale utviklingstrekk i norsk mediebransje og arbeidsliv dette århundret.

I denne sammenhengen er det særlig to punkter som utmerker seg:

Annonse