00:00 - 18. oktober 2019

Hemmelighetssvermeri

Norske krigsfilmers natur er å gjøre det enkelt for publikum å velge side.

Forutsigbart: I stedet for å dvele ved selvmotsigelser, flytende allianser og svimlende dilemmaer, velger filmskaperne forenkling, tyskerklisjeer og forutsigbare spenningsoppbygginger. Foto: 4 1/2 / Nordisk Film Distribusjon
Annonse