00:00 - 13. september 2019

Vi får se

Siri Gauthun Kielland er ny sjef for Oslos byutvikling. Helt ny.

Evig arbeid: Arbeidsmiljø er et kontinuerlig arbeid som er langsiktig, og som man egentlig aldri blir ferdig med, sier den nye sjefen i Plan- og bygningsetaten i Oslo.

I sommer gikk Ellen de Vibe av med pensjon etter 20 år som øverste ansvarlige byråkrat for byutviklingen i Oslo. De Vibe omtales som en av de tre store byplanleggerne i hovedstadens historie, og som en både visjonær og nådeløs leder. Forrige uke tiltrådte etterkommeren, sivilarkitekt Siri Gauthun Kielland, og vi tenkte det kunne være interessant å intervjue henne om byens og byplanetatens fremtid. Under følger et utvalg sitater fra samtalen.

Om hva som blir jobben hennes:

– Jeg skal være øverste leder for Plan- og bygningsetaten, det er dét jeg skal gjøre.

Annonse