08:07 - 03. oktober 2019

T-skjorten symboliserer økonomiske og kulturelle omveltninger, skriver Aksel Kielland.

T-skjorten symboliserer økonomiske og kulturelle omveltninger, skriver Aksel Kielland.

Oppmerksomhetsøkonomi: Det er ikke noe nytt i at mennesker går med logoene til bedrifter de ikke har noen tilknytning til, men omfanget det skjer i er nytt, skriver Aksel Kielland. Foto: Edward Berthelot / Getty Images

Tidligere denne uken passerte jeg et nyåpnet utested på Fredensborg i Oslo. Dørene var stengt og lokalet mørklagt, men gjennom vinduene mente jeg likevel å kunne skimte t-skjorter med stedets logo til salgs bak bardisken. Som skribent med visuell kultur som fagfelt har jeg lenge interessert meg for rollen T-skjorten spiller i den nye kulturøkonomien, og jeg har brukt mye tid på å diskutere trenden med at restauranter, barer og spesialforretninger produserer trøyer og annen merch før de engang åpner dørene. Fascinasjonen skyldes mer enn bare en interesse for T-skjorter, for dette fenomenet er tett forbundet med flere av de store økonomiske og kulturelle endringene som har preget det vestlige samfunnet så langt dette århundret.

Der denne typen bedrifter tidligere trykket opp T-skjorter som uniformer og reklameartikler, blir de i økende grad nå produsert som salgsvarer med utgangspunkt i den markedspsykologiske mekanismen som sier at hvis et plagg med produktnavn gis bort, så er det reklame, men hvis det selges, så er det merchandise. Dermed kan kunder gi visuelt uttrykk for sin entusiasme for det aktuelle etablissementet før de eller noen andre har rukket å bli stamgjester, mens bedriftene får gratis eksponering i bybildet og i sosiale medier, samt en ekstra inntektskilde.

Intet-nytt-under-solen-brigaden vil innvende at det ikke er noe nytt i at mennesker går med T-skjorter med logoene til bedrifter de ikke har noen tilknytning til – ei heller i behovet for å bruke klær til å signalisere hvor man har vært eller hva man liker å gjøre – og det er naturligvis helt riktig. Det som derimot er nytt er omfanget det skjer i, prisene på plaggene, og rollen de spiller i både oppmerksomhetsøkonomien og den ordinære økonomien.

Annonse