10:06 - 07. september 2019

Samferdselsdepartementets siste pressemelding er science fiction, skriver Aksel Kielland.

Samferdselsdepartementets siste pressemelding er science fiction, skriver Aksel Kielland.

Samferdselsminister Jon Georg Dale ser inn i fremtiden. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix 

Mens norske medier var travelt opptatte med å dekke kommunevalget og bompengedebatten, kunngjorde samferdselsminister Jon Georg Dale tirsdag at ytterligere syv norske jernbanestrekninger legges ut på anbud. Disse er samlet i Trafikkpakke 4, som består av strekningene Spikkestad-Lillestrøm, Stabekk-Moss, Skøyen-Mysen og Oslo S-Jaren (lokaltog), samt Oslo S-Halden og Oslo S-Gjøvik (regiontog). På dette tidspunktet er det få som lar seg overraske av den sittende regjeringens ideologisk motiverte iver etter å flytte nasjonal infrastruktur over på private hender, men ministerens begrunnelse for å gjøre dette allerede nå – snarere enn neste år, som opprinnelig planlagt – er likevel verdt å feste seg ved.

«Erfaringane frå dei to fyrste konkurransane om trafikken på Sørlandsbanen og på strekningane i nord, er gode. Togtilbodet blir minst like bra som i dag», heter det i pressemeldingen fra Samferdselsdepartementet, som kommer før noen av anbudsvinnerne har kjørt en eneste avgang. Det er flere måter å tolke Dales utsagn på, men dersom man ser bort fra muligheten for at ministeren besitter evnen til å se inn i fremtiden (og at departementet dermed kaster bort offentlige midler på gjennomføre en konkurranse de allerede vet hvem som kommer til å vinne), er det tre alternativer som utmerker seg, nemlig:

1.) at Dale ganske enkelt tar togselskapene på deres ord når de hevder at tilbudet vil bli bedre, og er uinteressert i de faktiske konsekvensene av politikken han fører så lenge den er tro mot regjeringens ideologiske prinsipper,

Annonse