00:00 - 13. september 2019

Og bakom synger sosialdemokratiet

Dag Johan Haugeruds Barn er kledelig unnselig, men umulig ikke å bli fullstendig bergtatt av.

Troverdig miljø: Dag Johan Haugeruds Barn tematiserer det velfungerende og det feilslåtte ved velferdsstaten. Fra venstre: Andrea Bræin Hovig, Ella Øverbøe, Hans Olav Brenner og Jan Gunnar Røise. Foto: Motlys / Arthaus

I bunnen av Groruddalen ligger Alnabru-terminalen. Den er to kilometer lang, 350 meter bred og fremtredende i nesten alle eksteriørbildene i Dag Johan Haugeruds utsøkte sosiologiske drama Barn. Sammen med tre parallelle motorveier og store lagerområder, splitter godsterminalen dalen i separate deler og gjør området lite menneskevennlig og fremkommelig. 

Det paradoksale er at alt like fullt er nøye planlagt, i stor grad basert på bilens premisser. Men rundt de fremmedgjørende elementene ligger velfungerende bekreftelser på at sosialdemokratisk samfunnsplanlegging kan ha mye for seg. Store grøntarealer og idrettsanlegg. Effektive T-banelinjer. Skogen i umiddelbar nærhet. Terminalens nærmeste naboer er Alfaset gravlund – en forseggjort park med spektakulær utsikt mot byen – og Veitvet skole. Nybygd, miljøsertifisert, med gjennomtenkte uteområder, frisk materialbruk og lyse oppholdsarealer. Begge steder er sentrale plasser i denne våkent fotograferte oden til Groruddalen.

Blikk på barna. «Beredskapsplan er det ordet jeg har brukt mest i dag», sier rektoren Liv (Henriette Steenstrup), godt plantet i den takopphengte rottinglenestolen hjemme hos keramikermoren Torunn (Anne Marit Jacobsen). Hun har nettopp opplevd en skoleleders verste mareritt. En av elevene har omkommet i et friminutt, trolig etter et slag fra en medelev. Men Liv er overraskende rolig. Hun kjenner prosedyrene, kan lene seg til systemet og vet å holde følelsene utenfor umiddelbar rekkevidde. Etter å ha sjonglert telefoner, kollegaer og oppdateringer fra politi og sykehus, har hun syklet fra skolen på Veitvet, krysset to motorveier, og begitt seg opp de lange bakkene til Haugerud for en familiemiddag i morens rekkehus. Der bor også broren Anders (Jan Gunnar Røise) som er lærer ved samme skole, samt kjæresten hans Jan (Brynjar Åbel Bandlien).

Annonse