08:40 - 12. september 2019

Livet i sakte kino

Det er mye historiefortelling i et godt dokumentarfotografi.

«Miljøer»: San Andreas-forkastningen, California. Fra fotoserien «While waiting for the big one». Foto: Knut Egil Wang / Henie Onstad

Å feire det subjektive i dokumentarfotografiet er den røde tråden i høstens mønstring på Henie Onstad Kunstsenter. Under den noe trauste tittelen Norsk dokumentar­fotografi vises bilder av 35 fotografer, som alle har deltatt i de hittil fire utgavene av Norwegian Journal of Photography (NJP). Den påkostede boken har utkommet annet hvert år siden 2011, som var forrige gang Henie Onstad og Fritt Ord gikk sammen om å vise dokumentar­fotografi. Dette ble også opptakten til et mentorprogram og seminarer. Fjerde bokutgave er nettopp lansert, og gir mulighet til fordypning i åtte fotografers arbeid.

Fotoessays. Utstillingens fokus er samfunnsaktuelle fotografier, i skjæringspunktet mellom kunst og dokumentar. Dette minner lite om de raske øyeblikkene i en avisreportasje, selv om flere av fotografene tar oppdrag for dagspressen. Utstillingens prosjekter er langsiktige og utforskende, preget av en ro og refleksjon som leder tankene mot lysmalerier.

Ansvarlig for utvalget er Susanne Østby Sæther, Henie Onstads kurator for fotografi og nye medier, som ble ansatt i en nyopprettet stilling ifjor. Hun har en doktorgrad i videokunst, og har vært direktør for Fotogalleriet i Oslo, samt kurator ved Preus fotomuseum i Horten. Å komme sent inn i prosessen har hun brukt til sin fordel, ved å se bort fra kronologien og gruppere bildene på sin egen måte. De fire temaene er intuitive og greie å forholde seg til: «Nær», «Nord», «Europa» og «Miljøer».

Annonse