14:38 - 06. september 2019

Folkeopplysning om folkeopplysning

Har du hørt? NRK dekker valget!

Illustrasjon: Morgenbladet

Opprinnelig skulle jeg skrive om den visuelle profilen Valgdirektoratet har fått utarbeidet for årets kommunevalg. Jeg skulle skrive om de duse fargene, og grafikken som balanserer på en knivsegg mellom søvndyssende offentlig skjema og formbevisst samfunnsfagbok for videregåendetrinnet anno cirka 2014; om en stat som anstrenger seg for å presentere den demokratiske prosessen på nøkternt og sobert vis, fri for nevrotisk patriotisme og pekefingre om borgerplikt; og om denne visuelle ny-tørrheten som et uttrykk for moderne norske kjerneverdier.

Valgkampen anmeldt

Hver dag frem mot valget anmelder Morgenbladets kritikere kulturuttrykk knyttet til valgkampen – fra fuglehøyt til fiskelavt. 

Les flere anmeldelser her.

Da jeg var ute for å studere de provisoriske valglokalene som er plassert rundt omkring i Oslo sentrum, fikk jeg imidlertid øye på noe som forekom meg å si mer om det norske demokratiet anno 2019 enn statens nyvunne begeistring for lyseturkist og sitronfromasjgult. På vei hjem ble jeg passert av en trikk dekket av reklameplakater for NRK Østlandssendingens dekning av valget. Plakaten besto av et fotografi av syv NRK-ansatte omkranset av den asymmetrisk mosaikken av primærfarger som utgjør statskanalens grafiske profil for valget, kronet med formaningen «Følg oss på valgkvelden».

NRKs valggrafikk er umiddelbart gjenkjennelig, budskapet er utvetydig, og det ukomfortable gruppebildet besitter unektelig en viss keitete, fylkeskommunal sjarm. Men det som gjør plakaten bemerkelsesverdig er hverken utformingen eller retorikken så mye som tanken om at det skulle finnes et behov for den. Det er mulig rikskringkastingen føler et ansvar for å minne Oslos befolkning om at den driver med annet enn å manipulere skolevalg på Romerike, men ser man bort fra behovet for avledningsmanøvre er vanskelig å se hvorfor en allmennkringkaster skal bruke penger på å informere offentligheten om at den har til hensikt å dekke et kommunevalg. Hva i alle dager skulle den ellers gjøre?

Det er ingen hemmelighet at NRK i dag opererer under forutsetninger som er til forveksling like de kommersielle kanalene må forholde seg til, og at dette setter sitt preg på profilen og prioriteringene. Rikskringkastingen er ikke avhengig av reklame- og abonnementsinntekter, men er like fullt nødt til å legitimere sin privilegerte finansieringsmodell med høy publikumsoppslutning. Det å dekke valg sorterer imidlertid inn under en kategori av tjenester en allmennkringkaster plikter å levere uavhengig av seertall, og man bør kunne feste lit til at NRK vil dekke stortingsvalget i 2021 selv om de ikke «vinner» valgnatten i år.

Man bør kunne feste lit til at NRK vil dekke stortingsvalget i 2021 selv om de ikke «vinner» valgnatten i år.

Når grunnleggende demokratiske tjenester løftes frem i lyset på denne måten, er det som regel et tegn på at noen ønsker å fjerne dem eller introdusere et differensiert tilbud. I år har vi vært vitne til avskaffelsen av NSB og den målrettede vingeklippingen av arvtageren Vy. Neste år byttes tv-lisensen ut med en ny skattebasert finansieringsmodell som ser fornuftig ut på papiret, men som fort kan vise seg å være første skritt på veien mot en ideologisk motivert nedbygging av statskanalen.

Det er ikke alltid like selvsagt at dette vil være en katastrofe – denne uken føles det for eksempel ikke spesielt apokalyptisk – men denne usikkerheten fremstår likevel som en mer presis oppsummering av det politiske klimaet i Norge i 2019 enn noen av årets valgbrosjyrer eller tv-debatter.

Du har nå lest en gratis smakebit fra Morgenbladet. Vil du ha mer godt lesestoff? Vi har inntil 20 prosent rabatt for nye abonnenter. Bli abonnent
Annonse