09:25 - 27. september 2019

Bolsonaros store skrekk

– Utdannelse forandrer mennesker, og forandrede mennesker kan forandre verden.

Frihet i en liten bok: Demonstranter har på seg Paulo Freire-maske, altså Brasils store pedagog og filosof, som står bak boka De undertryktes pedagogikk. Jair Bolsonaro ønsker å fjerne Freires arbeider fra landets utdanningssystem, og dette er fra en lærerstreik i august. Foto: Leo Correa

– Hatet mot Paulo Freire oppstår på grunn av frihetspedagogikken hans. De brasilianske elitene er blitt vant til ulikhetene i landet, og lever fint med at andre deler av samfunnet preges av fattigdom og lidelse, sier kommunikasjonsrådgiver Janaina Abreu på vegne av Instituto Paulo Freire (IPF), en utdanningsinstitusjon basert i São Paulo.

Foruten utdanningsprogrammer driver instituttet også forskning og rådgivning, alt med pedagogen Paulo Freires filosofi som grunnpilar. 

 På slutten av 1940-tallet startet Freire (1921–1997) et stort alfabetiseringsarbeid blant jordbruksarbeidere i Brasils fattige nordøst. Dette la grunnlaget for hans utdanningsfilosofi, der dialogen mellom lærer og elev er det vesentlige. Gjennom dialogformen vil i utgangspunktet passive og undertrykte mennesker utvikle kritisk tenkning, og bli selvstendige individer. Det motsatte var en utdanningsform som ivaretok de eksisterende sosiale hierarkiene.

Annonse