00:00 - 23. august 2019

Et triumferende utropstegn

Munch Brygge er et usedvanlig vellykket boligprosjekt signert Norges mest tradisjonsrike arkitektkontor.

Mer enn vanlig: Murerarbeidene, avslutningen mot bakken og inngangspartiene til leilighetene er gjennomarbeidet langt utover det man kan forvente i et ordinært boligprosjekt.

La oss begynne med det viktigste. Munch Brygge er det flotteste kommersielle boligprosjektet jeg har sett i Oslo på denne siden av årtusenskiftet. Med det bleke Munch-museet og den hvite Operaen som nærmeste naboer mot fjorden, og et hav av blasse bygningskropper mellom seg og byen, står Munch Brygge allerede på lang avstand ut som et utropstegn av rød murstein. Men det er først når man kommer tett på huset at kvalitetene virkelig kommer til syne. I et prosjekt som ikke kan kalles annet enn en stor triumf.

Lund + Slaatto vender tilbake. Husene er tegnet av Lund + Slaatto Arkitekter (LSA). Og for å forklare hvordan et så bra boligprosjekt er mulig innenfor rammene til dagens boligmarked og regelverket til Oslo kommune, tror jeg vi må startet med ørlite historie.

Lund & Slaatto ble etablert i 1958 av Kjell Lund og Nils Slaatto. Og regner vi fartstid og antall betydningsfulle hus i porteføljen, må vi kunne si at dette er Norges mest tradisjonsrike arkitektkontor. Med St. Halvard Kirke og kloster på Enerhaugen, Chateau Neuf, norske Veritas på Høvik og Norges Bank som noen av de mest kjente prosjektene, var kontoret et udiskutabelt kraftsenter i norsk arkitektur på 60-, 70- og 80-tallet.

Annonse