00:00 - 09. august 2019

Dypdykk i det ekstreme

To av vår tids mest ambisiøse dirigenter nærmer seg fortolkningens yttergrenser.

Gjengivelse: Peter Tsjajkovskijs storslagne symfoni nr. 6 i h-moll, Pathétique, har fått nytt liv gjennom to nokså nye orkesterplater. Portrettet av komponisten er fra 1893. Foto: Nikolai Kuznetsov / Offentligt eie
Annonse