00:00 - 19. juli 2019

Perfekt slutt

Den unge, norske stjernesopranen Lise Davidsens stemme har naturlig fylde, men kan fortsatt bli mer nyansert.

Noen, allerede: Lise Davidsen, med en stemme som utvilsomt er «av det store, operatiske slaget, fyldig og naturlig grandios». Pressefoto: Ray Burmiston / Decca Classics

Noen ganger, når man hører et musikkstykke eller leser et partitur, er det slående hvordan hver hendelse, fra lange partier og ned til den minste detalj, virker perfekt plassert i tiden. Akkurat den tonen, akkurat den figuren, klangen og passasjen forvandles sakte og skal ende opp nettopp der, i den bestemte sammenhengen, hverken før eller senere. Alt beveger seg – og rekkefølgen er helt riktig.

Før du sovner. Nylig hadde jeg det sånn med de såkalte Fire siste sanger av Richard Strauss, og særlig den tredje, «Beim Schlafengehn» («Ved innsovning»), med tekst av Hermann Hesse. Balansen er optimal, på alle nivåer, fra tekstlig forståelse til orkestral og kompositorisk artikulasjon, det er stramt og vidåpent på samme tid. Sangen skildrer overgangen inn i søvnen med en blanding av flukt og nøyaktighet – for Strauss’ del også i overført betydning som kommentar til samtiden, like etter krigen. Fornemmelsen av siste fase er påtagelig, og sangene ble Strauss’ siste verk før han døde i september 1949.

Nå er det et brennende spørsmål i musikkvitenskapen hvorvidt slike opplevelser skyldes komponisten og verket slik det er nedfelt i noteskriften, eller om det heller er den enkelte utøvers fortjeneste. Om man tradisjonelt har oppholdt seg ved verket og komponisten, er oppmerksomheten i dag snarere rettet mot utøveren, og det i en slik grad at man kan frykte for nyansene. Dette skjer parallelt – om enn tilfeldig – med tendensen i plateindustrien, hvor også utøveren løftes frem.

Annonse