00:00 - 26. juli 2019

En skole å lære av

Drøbak Montessori ungdomsskole er et av landets mest miljøvennlige hus.

Tuftet på holisme: Montessoriskolen i Drøbak vil i løpet av sitt livsløp vil produsere mer energi enn det som går med til å bygge, drifte og avhende bygget. 

Dette er kanskje ikke noe alle vet, men utgangspunktet til Snøhetta som arkitektkontor var å sidestille landskapsarkitekter og arkitekter, noe som var temmelig uvanlig på slutten av 1980-tallet. Siden da har «tverrfaglig samarbeid» blitt et allment adoptert honnørord og en floskel man gjerne klistrer på ethvert prosjekt der flere faggrupper er involvert. Det vil si alle.

Et besøk på Montessoriskolen i Drøbak viser allikevel at både tilnærmingen og Snøhetta fortsatt kan være en nyskapende kraft. For når hver eneste vegg skal 1) svare Montessoriskolens særkrav, 2) spille en avgjørende rolle i ventileringen og oppvarmingen av Norges mest miljøvennlige hus, og 3) være god arkitektur – ja, så må alle disse perspektivene inkluderes fra dag én. Noe som betyr at mange ulike mennesker må involveres forpliktende fra dag én.

Dette er en litt tungvint måte å jobbe på for arkitekter. Men å sette seg i situasjoner der man gjør det vanskelig for seg selv, har det med det å hente frem det beste i folk om man virkelig tar utfordringen på alvor. Og Drøbak Montessoriskole er på mange måter Snøhetta på sitt beste, der en krevende byggherre og ambisiøse miljømål blir til et praktisk hus med en helt særegen arkitektur.

Annonse