21:20 - 30. juni 2019

Yesterday deler tankegods med totalitære regimer, skriver Aksel Kielland

Beatles-filmen Yesterday deler tankegods med totalitære regimer, skriver Aksel Kielland

«Mainnefilm»: I Yesterday har vi å gjøre med noe så sjeldent som en romantisk komedie laget for middelaldrende menn.
Annonse