00:00 - 28. juni 2019

Bransjeopprør mot filmkutt

Norske filmarbeidere er urolige for hvordan nye nedskjæringer vil påvirke fremtiden deres. 

Skaper bekymring: Norsk filminstitutt har varslet kutt i både stillinger og tiltak. Det bekymrer bransjen. Bildet er hentet fra filmen Den 12. mann, som fikk totalt 17 000 000 kroner i tilskudd fra NFI. Foto: Nordisk Film Production og Zwart Arbeid / Produsent Aage Aaberge / Nordisk Film Distribusjon

– Modernisering og avbyråkratisering er sikkert vel og bra, men jeg forstår ikke så mye av hva dette faktisk innebærer, sier Ånund Austenå, leder i Viken filmsenter.

I mai kom nyheten om at Norsk filminstitutt (NFI) må kutte i antall ansatte. Årsaken var regjeringens avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform (også kalt ABE-reformen), som pålegger alle statlige institusjoner å spare inn 0,5-1 prosent av budsjettet.

I midten av juni, med store deler av filmbransjen samlet på Kortfilmfestivalen i Grimstad, publiserte bransjenettstedet Rushprint de foreslåtte kuttene, som blant annet innebærer omstrukturering av manusordningen (der manusforfattere kan søke om utvikling av manuskripter), nedleggelse av filmrekrutteringsstipend og avvikling av NFIs egne kurs og kompetansetiltak. Minst syv ansatte skal sies opp.

Annonse