10:45 - 11. mai 2019

Veien til helvete er brolagt med røpevarsler, skriver Aksel Kielland.

Veien til helvete er brolagt med røpevarsler, skriver Aksel Kielland.

Sekulært tabu: Nåde den som røper handlingen i føljetongen. Foto: Glenn Koenig/Los Angeles Times via Getty Images

En av de mindre belyste sidene av de sosiale medienes fremvekst, er hvordan de mest populære plattformene trener sine brukere opp til å kommunisere med et språk og en retorikk som minner mistenkelig om markedsføring. Enten man anbefaler restauranter på Facebook, oppfordrer allmennheten til å følge vennene ens på Twitter eller markedsfører sitt eget liv og personlige merkevare på Instagram, er henvendelsesformen i alle viktige henseender identisk med reklamebransjens.

Hvorvidt man averterer kommersielle produkter eller selv er produktet, er i så måte av underordnet betydning. Det sentrale er at mellommenneskelig kommunikasjon kopierer markedsføringens retorikk, og at dette oppfattes som uproblematisk og naturlig. Forutsetningene for at dette skal skje ligger nemlig såpass dypt nedfelt i plattformenes infrastruktur – i hjerter, venner, følgere, delinger og tegnbegrensninger – at man selv ikke nødvendigvis er bevisst det faktum at man gjør reklamens språk til sitt eget.

Språket former tanken, og denne mentaliteten er også i ferd med å infisere de tradisjonelle mediene. I disse dager, da Avengers: Endgame topper kinolistene verden over og Game of Thrones er over halvveis i sin siste sesong på HBO, ser vi den komme til uttrykk i tabuet som har vokst frem rundt såkalte spoilere – plottrøping. Mediehusene har akseptert premisset om at de plikter å skjerme sitt publikum fra opplysninger som kan bidra til å «ødelegge» opplevelsen av filmer og serier, selv om dette rutinemessig resulterer i tekster som ikke sier stort mer enn at noen er skikkelig begeistret for samtidens mest populære underholdningsprodukter.

Annonse