00:00 - 24. mai 2019

Under lupen

Kanskje burde Martin Rane Bauck kaste forstørrelsesglasset sitt opp i luften.

Det indre øret med hårceller: Når lyd kommer inn beveger hårene seg. Foto: Science Photo Library

Om vi retter et forstørrelsesglass mot en detalj, for eksempel ved et frimerke, kan detaljen åpne seg som noe eget. Gjennom linsen i lupen fremstår den som en egen del, løsrevet fra både helheten, og sin funksjon i forhold til denne. Forandringen er imidlertid både langsom og tvetydig. For heller enn å etablere en ny helhet, åpner studiet av detaljen for et spill mellom del og helhet overhodet.

Det ligger en slags poesi i dette, i blikket for detaljen, men ikke minst i spillet som blikket åpner for. Og på sitt beste kjennetegnes det vi litt generelt kunne kalle den moderne musikken av hvordan den puster liv i et slikt spill.

Mikrolandskap. Verket «fretted with golden fire» for solo gitar av den unge norske komponisten Martin Rane Bauck (f. 1988), åpner med en enkel gest over strengene som straks viser seg å være konsentrert rundt én tone. Bevegelsen gjentas, svakt variert, og langsomt er det som om blikket på enkelttonen stilles inn. Med nennsom hånd henter Bauck – og den dyktige gitaristen Ole Martin Huser-Olsen – ut nyansene som ligger i tonens nærhet, omtrent som når forstørrelsesglassets linse fanger, og forsiktig utvider, detaljens omgivelse. Det videre forløpet – og også de øvrige verkene på platen Through a network of illuminated streets – kan sies å utspille seg i et slikt konsentrert mikrolandskap.

Annonse