09:38 - 09. mai 2019

Riksarkitekt i Norge og byarkitekt i Oslo? Ja takk, hvorfor ikke, skriver Gaute Brochmann.

Riksarkitekt i Norge og byarkitekt i Oslo? Ja takk, hvorfor ikke, skriver Gaute Brochmann.

Arkitektur for godt byliv: Byrådet skal behandle ny arkitekturplan for Oslo før sommeren. I innstillingen ligger det forslag om at Oslo bør ha en egen byarkitekt. Foto: Heiko Junge / NTB Scanpix

Ved årsskiftet tiltrådte Helena Bjarnegård som riksarkitekt i Sverige. Ansettelsen kom på bakgrunn av et vedtak fattet i Riksdagen mai i fjor, der den svenske regjeringens forslag for en samlet, nasjonal arkitekturpolitikk lå til grunn. Bjarnegårds rolle er å jobbe ut mot lokale myndigheter og kommunale aktører i Sverige for å få dem til å gjennomføre denne nye politikken, som blant annet sikter seg inn mot bærekraft og inkludering, estetikk og generell kvalitet på det som bygges.

Dette er målsettinger som harmonerer godt med hovedpunktene i den nye arkitekturplanen for Oslo som ble lansert i slutten av april og som skal behandles av byrådet før sommeren. Med de fire underpunktene klimasmart, offentlige rom, arkitektonisk kvalitet og samarbeid, er det meningen at planen skal bidra til en økt forståelse av «hvorfor god arkitektur er viktig» og «hva god arkitektur kan bidra til for å skape et godt byliv», som byråd for byutvikling Hanna E. Marcussen uttalte til Aftenposten 29. april.

I innstillingen ligger også et mer offensivt forslag: at Oslo bør ha en egen byarkitekt. Marcussen viser til Bergen og København som forbilder når hun argumenterer for at Oslo har behov for en slik stilling. I 2017 ble Maria Molden ansatt som byarkitekt i Bergen, og Marcussen nevner blant annet mandatet til å se på helheten i arkitekturen når hun skal trekke frem den positive effekten bergenserne har hatt av Moldens post.

Annonse