10:25 - 30. mai 2019

«Degrowth» kan bli det viktigste ordet du lærer deg i 2019, skriver Gaute Brochmann.

«Degrowth» kan bli det viktigste ordet du lærer deg i 2019, skriver Gaute Brochmann.

Passivhus: Tallhall, Meteorologisk institutts nybygg på Blindern i Oslo, er Norges første bygg med lavkarbonbetong. Foto: Svein Nordrum / Samfoto / NTB scanpix

16. mai publiserte Jostein Henriksen kronikken «Grønn vekst er umulig» som en respons på rapporten til FNs klimapanel. Hovedpoenget til redaktøren i nettavisen Oppstrøm er like enkelt som tittelen tilsier: Vi befinner oss midt i en katastrofe og må handle deretter, nemlig ved å kvitte oss med paradigmet om at økonomisk vekst er en nødvendighet.

Svaret han fikk fra Natalia A. Golis i Miljøpartiet de Grønne (MDG) og Johnny Hesthammer i M Vest Energy er interessant. De argumenterer med at vekst er en forutsetning for det grønne skiftet, siden sosial bærekraft er en forutsetning for miljømessig bærekraft. Og der dagens økonomiske modell er selve problemet for Henriksen, ser Golis og Hesthammer kapitalistisk vekst ikke som et paradigme, men snarere en naturlov vi er nødt til å forholde oss til. De skriver:

«Å løse klimakrisen i en situasjon der verdensøkonomien stagnerer eller krymper er urealistisk. Det vil føre til at investeringene i grønne løsninger vil falle, samtidig som de sosiale ulikhetene øker. Kapitalismens fundament er troen på vekst

Annonse