00:00 - 26. april 2019

Mennesker i kamp

En interessant, men noe friksjonsløs utstilling innleder Gustav Vigelands jubileumsår.

Paralleller: Det hadde vært spennende å studere den sittende djevelen i Vigelands Helvete (1897) ved siden av Auguste Rodins berømte Tenkeren (1880). Vigeland virker tydelig inspirert av Rodin, men de to figurene er plassert i hver sin ende av museet. Foto: Vigeland-museet og Børre Høstland / Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design.
Annonse