00:00 - 08. mars 2019

Opptegnelser fra herregården

Den russiske sølvalderen glitrer på Munchmuseet, men Munch selv forvises til magasinene.

Ilja Repin: Portrett av Pavel Tretjakov, 1883.

Det første man må gjøre for å få glede av utstillingen Svaneprinsessen, er å glemme at den foregår på Munchmuseet. Det er heller ikke vanskelig, for her finnes kun en håndfull bilder av Munch. Derimot finner vi mer enn hundre russiske arbeider fra perioden 1880 til 1910, samt nordiske kunstnere fra samme periode. Dette er en utstilling man kunne ha ventet å finne på Nasjonalgalleriet, dersom Nasjonalgalleriet fortsatt fantes.

Perioden faller sammen med Munchs symbolistiske og eksperimenterende fase, men disse kunstnerne tilhører snarere nyromantikk, kunsthåndverk og eventyrillustrasjon. Verkene er utlånt fra det statlige Tretjakovgalleriet i Moskva, som med sine mer enn 130.000 objekter er verdens største samling av russisk kunst, ved siden av Eremitasjen i St. Petersburg. På Munchmuseet vises også Ilja Repins portrett av grunnleggeren Pavel Tretjakov, i tenksom positur blant sine egne bilder.

Kunstnerkolonier. Motivene kommer fra et Russland før revolusjonen, etter forfatterne Pusjkin og Gogol, men samtidig med Tolstoj, Dostojevskij og Tsjekhov. Landet hadde enorme klasseforskjeller, der de rike gjerne eide både herskapelige leiligheter i byen og store gods på landet. Tsar Aleksandr II avviklet livegenskapet i 1861, men paradoksalt nok førte dette til mer sult for bøndene, som måtte kjøpe jord av adelen til blodpris.

Annonse