00:00 - 15. mars 2019

Men vi er nære

Meg nær er en frigjørende teateropplevelse og underholder på akkurat den rette måten.

Frigjort fra form: Dramatiker Arne Lygre og regissør Sigrid Strøm Reibo serverer et konvensjonelt, eksistensielt drama på vrangen. Her: Kjersti Botn Sandal som Hun og Trond Espen Seim som En kjæreste. Foto: Øyvind Eide / Nasjonaltheateret

Leser man teaterstykkene til Arne Lygre, Norges nest viktigste nålevende dramatiker, kan man raskt få inntrykk av at han er en tungsindig og typisk nordisk forfatter. Bare titlene lyser av eksistensiell grubling og en distinkt motstand mot entydighet, fra Jeg forsvinner (2011) til årets Meg nær. Og Lygres særegne form kan, ved første øyekast, fremstå som lukket.

Rollefigurene heter stort slett slikt som Jeg, Min mann, Menneske, Hun og En fremmed. De snakker sjelden slik mennesker ute i verden gjør, snarere stiller de frem et slags kommentarspor til samtaler, under lesningen tenker jeg flere ganger på de hvite undertekstene i Woody Allens Annie Hall som forklarer hva helten og Annie egentlig sier til hverandre når de utveksler alminneligheter. Dermed kommer ikke handlingen i forgrunnen heller: Selv om flere av stykkene til Lygre bryter ut i vold og overskridelse, må selve dramatikken i dramaene finne seg i å bli overskygget av mange korte ord om eksistensiell, sosial og relasjonell uro.

Dessuten utmerker Lygre seg ved at han har flyttet så å si alt av teatertekstens konvensjonelle utstyr (sceneanvisninger og lignende) inn i replikkene. I et nærmest tilfeldig valgt eksempel fra La deg være (2016): «Fiende: Jeg ser på deg. Du smiler. Jeg tenker: Hun er deilig. Jeg tenker: Til å være så gammel, er hun ganske deilig. Menneske: Du smiler tilbake.» Mye av taletiden i et Lygre-stykke går med til nettopp dette: Å fortelle hva som skjer, hvor rollefigurene beveger seg, hva de tenker, hva de ikke sier, at de faktisk sier det de sier (i Meg nær gjentas frasen «Jeg sier» med en hyppighet jeg tidligere bare har hørt blant de tunghørte gubbene i badstua på min lokale svømmehall i Fredrikstad).

Annonse