08:35 - 29. mars 2019

Mannen som så alt

Rembrandt får plass til hele livet, selv når formatet er knøttlite.

Gjennomskuende: Utstillingen i Amsterdam starter med et selvportrett fra da Rembrandt så vidt var passert tyve. Siste år: Rembrandt er en tykk og sliten mann i selvportrettet fra 1669, året da han døde. Men det ene øyet som er opplyst, er som en malstrøm. Foto: Rijksmuseum
Annonse