00:00 - 15. mars 2019

Konflikt om Instagram-kritikk

Fagblad eksperimenterer med anmeldelser av utstillinger på Instagram. – Ingen suksess, mener to av dem som ble anmeldt. 

. .

I november i fjor dro frilanskritiker Christer Dynna til Teknisk museum i Oslo for å se utstillingen Folkfra rasetyper til DNA-sekvenser. Utstillingen tar opp «de store konsekvensene vitenskapelig rasisme har hatt og fortsatt har for samfunn og enkeltmennesker», ifølge museet. Da Dynna kom frem, ble han forvirret. 

– Antennene mine var klare for en norskrelatert fremstilling av rasetenkning, men det jeg så, fikk jeg lite ut av. 

Folk var mer som en kunstinstallasjon enn en utstilling, opplevde Dynna, som mener spørsmålene museet ville reise, forsvant i presentasjonen. Han valgte å publisere innvendingene sine på Instagram. Den erfarne kritikeren balet nemlig med teksten. Selv om den ble fem-seks sider lang, merket Dynna at ordene ikke strakk til.  Han bestemte seg for å utfordre både seg selv og den tradisjonelle kritikken. Fra desember i fjor til januar i år anmeldte han derfor Folk i en føljetong av bilder og videoer med lange bildetekster på Instagram-kontoen til Museumsnytt.

Annonse