00:00 - 08. februar 2019

Stille etter stormen

Nationaltheatrets 2 x Medea fremhever Medeas status som flyktning, men mislykkes i forsøket med å skape solidaritet med henne.

Vannkamp: Handlingen i første del av 2 x Medea dundrer i vei, vannet plasker til alle kanter og fra taket faller det et jevnt regn. Foto: Øyvind Eide / Nationaltheatret
Annonse